UTVALG: Nille vil endre butikksjefenes stillinger for å holde seg innenfor loven.

UTVALG: Nille vil endre butikksjefenes stillinger for å holde seg innenfor loven.

Martin Guttormsen Slørdal

Nille gir tre butikksjefer overtidsbetaling

Butikkjeden bøyer seg for Arbeidstilsynet og unngår dagbøter. Nå skal Nille finne ut hva som må til for at butikksjefene skal ha lovlige ledende stillinger.
30.05.2016
12:56
31.05.2016 10:37

lene.svenning@lomedia.no

I april vedtok Direktoratet for Arbeidstilsynet at Nille må gi butikksjefen på Måløy en ny arbeidskontrakt hvor det framgår at vedkommende skal ha overtidsbetaling. Det ble konklusjonen etter en klagebehandling hvor direktoratet slår fast at butikksjefen ikke har en ledende stilling etter loven. Ansatte i ledende stillinger eller såkalt særlig uavhengige stillinger har ikke krav på overtidsbetaling fordi de blant annet selv styrer sin egen arbeidstid. Det gjør ikke denne butikksjefen, mener direktoratet.

Nille har bestemt seg for å gjøre som direktoratet sier, bekrefter HR-direktør Ivar Borgen overfor HK-Nytt.

– Men vi er forsatt uenige i Arbeidstilsynets beslutning, sier han.

Handlet i god tro

Butikksjefen på Måløy er ikke den eneste som Arbeidstilsynet har pålagt Nille å gi en ny arbeidskontrakt. Det gjelder også butikksjefen på Hamar, på kjøpesenteret Trondheim Torg, og i Hammerfest.

LES OGSÅ: Nille trues med bøter

Arbeidstilsynet varslet at de vurderte å gi bedriften bøter på 1.000 kroner dagen, hvis de ikke gir butikksjefen på Trondheim Torg en ny arbeidskontrakt hvor det står at vedkommende skal få overtidsbetaling. Det samme gjaldt for butikksjefen i Hammerfest. Her hadde Nille definert butikksjefens stilling som «særlig uavhengig», som etter loven heller ikke har krav på overtidsbetaling. Det er ikke riktig, mener Arbeidstilsynet. Nå får også disse to butikksjefene nye arbeidskontrakter hvor det framgår at de skal ha overtidsbetaling.

– Vi har trodd og mener fortsatt at vi har holdt oss innenfor loven, og handlet i god tro. Det er viktig for oss å følge lover og regler, sier HR-direktør Borgen.

Arbeidstilsynet har også pålagt Nille å gi butikksjefen på Hamar ny arbeidskontrakt innen 16. juni. Nille har imidlertid ennå ikke bestemt seg om de vil etterkomme vedtaket.

LES OGSÅ: Nille Hamar må betale overtid

Skal gjøre endringer

Men hva med de 370 andre butikksjefene i Nille? Vil de få overtidsbetaling? Ikke hvis Nille får det som de vil.

– Vi kommer til å sette ned en arbeidsgruppe som inkluderer representanter fra de ansatte og verneombud for å finne ut hvilke endringer vi må gjøre i butikksjefstillingene slik at de har ledende stillinger etter loven. Vi vil vurdere å be Arbeidstilsynet om veiledning. Vi vil gjøre en grundig jobb og det er derfor for tidlig å si når dette arbeidet skal være sluttført. Det vil bli tydeliggjort gjennom prosessen, men vi ønsker å gjennomføre dette så fort som mulig, sier Ivar Borgen.

Ett av punktene Arbeidstilsynet har pekt på i disse fire sakene er at butikksjefene står oppført på vaktlista og dermed ikke kan komme og gå som de vil. Det er uforenlig med å være definert i en ledende stilling etter loven.

Nille ønsker altså at butikksjefene skal ha ledende stillinger, og ikke ansettelseskontrakter med overtidsbetaling.

– Vi mener at frihet og ansvar er viktige faktorer for å kunne gjøre en god jobb som butikksjef. Vi vil at butikksjefene skal ha ledende stillinger, men da må vi gjøre noen endringer slik at vi holder oss innenfor lovverket, sier HR-sjefen til HK-Nytt.

LES OGSÅ: Butikker vil ikke betale for overtidsarbeid

Ledende stilling/særlig uavhengig stilling:

• Arbeidsmiljølovens paragraf 10.12. unntar ansatte i ledende og i særlig uavhengige stillinger fra arbeidstidsbestemmelsene. Disse har ikke rett til overtidsbetaling.

• Arbeidstakere i ledende stillinger har klare lederposisjoner, og vurderer selv og avgjør behovet for egen arbeidsinnsats.

• Arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger har ikke lederfunksjoner, men har et særlig ansvarsfullt og overordnet arbeid, tar selvstendige avgjørelser i større omfang og styrer sin egen arbeidstid.

Kilde: Lovdata/ Direktoratet for arbeidstilsynet

30.05.2016
12:56
31.05.2016 10:37

Ledende stilling/særlig uavhengig stilling:

• Arbeidsmiljølovens paragraf 10.12. unntar ansatte i ledende og i særlig uavhengige stillinger fra arbeidstidsbestemmelsene. Disse har ikke rett til overtidsbetaling.

• Arbeidstakere i ledende stillinger har klare lederposisjoner, og vurderer selv og avgjør behovet for egen arbeidsinnsats.

• Arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger har ikke lederfunksjoner, men har et særlig ansvarsfullt og overordnet arbeid, tar selvstendige avgjørelser i større omfang og styrer sin egen arbeidstid.

Kilde: Lovdata/ Direktoratet for arbeidstilsynet