ÅPEN DØR ELLER IKKE? Fire fylkesmenn har sagt nei til åpne butikker på 2. pinsedag. NHO Handel har klaget på avslaget.

ÅPEN DØR ELLER IKKE? Fire fylkesmenn har sagt nei til åpne butikker på 2. pinsedag. NHO Handel har klaget på avslaget.

Ylva Holm Torsteinson

NHO anker pinseavslag

NHO Handel gir seg ikke. Nå har de anket fylkesmennenes avslag på søknaden om at dagligvarebutikker kan holde åpent på 2. pinsedag.
18.03.2016
15:51
18.03.2016 16:20

lene.svenning@lomedia.no

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO Handel har søkt de 17 fylkesmennene rundt om i landet om dispensasjon fra loven slik at butikker kan holde åpent på 2. pinsedag. I år faller denne dagen på 16. mai. Det betyr at butikkene vil være stengt de tre siste dagene før nasjonaldagen. Det er dumt for både forbrukerne og for næringen, mener NHO Handel.

Det er Lov om helligdager som regulerer butikkenes åpningstider. Den sier at butikker ikke skal holde åpent på søndager og helligdager, med noen unntak, som for eksempel for dagligvarebutikker under hundre kvadratmeter.

Fire fylkesmenn har sagt nei

Fire av fylkesmennene har så langt avslått søknaden. Det gjelder fylkemennene i Aust- og Vest-Agder, Hedmark, Oppland og Østfold. De andre har ennå ikke svart. NHO Handel har sendt en klage til de fire fylkesmennene som har avslått søknaden.

Klagefristen til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har imidlertid gått ut, men NHO Handel gjør oppmerksom på at de oppfatter det som en formalitet.

Organisasjonen, som har Rema-Reitan på medlemslista si, understreker i klagen at de er for å beholde hovedregelen om at butikker skal være stengt på søndager. De mener imidlertid at dette er et tilfelle som faller inn under lovens unntak av «særlige grunner».

Sjeldent sammentreff

I klagen framfører NHO Handel mange ulike argumenter for at dagligvarebutikkene skal få lov til å holde åpent 2. pinsedag. Ett av argumentene er at det fort blir upraktisk at butikkene holder stengt denne dagen. Organisasjonen peker på at 2. pinsedag og 16. mai faller på samme dag med mer enn ti års mellomrom. De mener også at debatten om søndagsåpne butikker kommer i veien for en smidig løsning av denne saken. Samtidig mener de at avslaget vil komme Brustad-buene og de som ikke overholder loven tilgode.

Les også: Pinse-reprise skaper debatt

Halmstrå

I forarbeidene til loven heter det at det skal tas hensyn til arbeidstakernes interesser når dispensasjon fra loven skal vurderes. NHO Handel mener at de fire fylkesmennene ikke har vurdert arbeidstakerhensynet. «Det er ikke gitt at arbeidstakersiden etter nærmere vurdering vil være mot et unntak i dette spesielle tilfelle», heter det i klagen.

Trine Lise Sundnes, leder i Handel og Kontor, synes det er et underlig utsagn.

– NHO Handel står fritt til å anke avslagene de har fått, men nå grafser de etter halmstrå. Vi har vært rimelig tydelige på at slik vi forstår det kvalifiserer kalendersituasjonen ikke til et unntak fra loven, og vi synes fylkesmennene har falt ned på et riktig vedtak. Jeg er sikker på at folk unner de som jobber i butikk en langhelg, sier hun til HK-Nytt.

Frivillig

Bjørn Næss, administrerende direktør i NHO Handel, opplyser om at han kjenner godt til HKs standpunkt i denne saken. Han mener likevel at butikkene kan holde åpent 2. pinsedag uten å tvinge noen til å jobbe.

– Dette kan gjennomføres med frivillighet. Våre medlemmer mener at det er mange ansatte som ønsker å jobbe denne dagen, sier han.

Næss vil ikke spekulere i om de vil få medhold i klagen til fylkesmennene.

18.03.2016
15:51
18.03.2016 16:20