LØNNA OPP: HKs medlemmer i mediebransjen kan se fram til økt lønn etter at ny tariffavtale er i boks.

LØNNA OPP: HKs medlemmer i mediebransjen kan se fram til økt lønn etter at ny tariffavtale er i boks.

Sissel M. Rasmussen

Mediebransjen:

Minstelønna opp 5,80 i timen

Økt lønn og mer penger til skolering. Det er hovedresultatet etter forhandlinger om ny tariffavtale for de kontoransatte i mediebransjen.
31.05.2016
14:13
31.05.2016 14:13

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Handel og Kontor og Mediebedriftenes Landsforbund (MBL) trengte bare én dag på å bli enige om en ny tariffavtale for HKs rundt 500 medlemmer i bransjen.

Mer i lønn

HKs forhandlingsleder, Bjørn Mietinen, mener det viktigste resultatet er justeringen av høyeste minstelønnssats med 5,80 kroner i timen. De øvrige trinnene ble justert med 3 prosent. Tilleggene gis fra 1. april.

– Det var viktig for oss at det høyeste lønnstrinnet fikk mest, siden det er her de fleste av våre medlemmer ligger, sier han.

I tillegg ble partene enige om et såkalt justeringstillegg på 2.000 kroner per HK-medlem.

– Dette skal brukes til å jevne ut eventuelle lønnsskjevheter lokalt, dersom noen har blitt hengende etter i lønnsutviklingen. Det er de tillitsvalgte og ledelsen lokalt som skal drøfte lokale justeringer. Tillegget kan også gis som et flatt tillegg til alle, forklarer Mietinen.

Det vil i så fall gi litt over en krone i tillegg til alle i dette området, hvor det i år ikke ble gitt generelt tillegg i de sentrale forhandlingene.

Mer til kompetanse

I Medieoverenskomsten er det en bestemmelse om at det skal settes av et årlig beløp til kompetanseheving for de ansatte. Partene ble i forhandlingene enige om å øke dette fra 1.000 til 1.300 kroner per ansatt. Bjørn Mietinen synes det er bra at det prioriteres kompetansetiltak i en bransje som stadig er i utvikling. Han er også glad for at det ble satt ned et utvalg, hvor arbeidstakere og arbeidsgivere skal se nærmere på de utfordringene mediebransjen står midt oppi.

– Bransjen opplever en stadig større konkurranse, blant annet også fra Facebook og Google. Vi må se på om våre medlemmer har riktig kompetanse til å møte denne konkurransen, sier han.

Skryter av motparten

Ifølge Mietinen gikk forhandlingene med MBL knirkefritt. Det skyldes blant annet at denne tariffavtalen på mange punkter følger bestemmelsene i Standardoverenskomsten som HK har med NHO. Den ble ferdigforhandlet tidligere denne måneden. Men HKs forhandlingsleder mener også at en konstruktiv motpart gjorde at det var lett å bli enige.

– MBL er en ryddig, positiv og løsningsorientert arbeidsgiverforening innenfor NHO. Det setter vi pris på, sier han.

– Ut fra en helhetlig betraktning, er jeg fornøyd med resultatet etter forhandlingene. Det er et enstemmig forhandlingsutvalg som anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet, sier Bjørn Mietinen til HK-Nytt.

Om de følger rådet, får vi svar på 22. juni. Det er fristen for uravstemningen over denne avtalerevisjonen.

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

31.05.2016
14:13
31.05.2016 14:13