Lønna opp i handelen

De ansatte i varehandelen får hevet lønna med 297 kroner i måneden fra 1. februar. Det skyldes garantilønnsordningen.
19.02.2013
13:53
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

I tariffavtalene mellom Handel og Kontor og arbeidsgiverorganisasjonene Virke og Samfo finnes det bestemmelser om en garantilønnsordning for de ansatte i handelen.

Bestemmelsen innebærer at høyeste minstelønnssats i tariffavtalene skal være 92 prosent av den faktiske gjennomsnittslønna til et utvalg arbeidstakere i handelen. Når den ikke er det, heves satsen. I år heves trinn 6 med 297 kroner i måneden fra 1. februar

En klype salt

I går ble de foreløpige tallene fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) presentert. Innholdet i denne rapporten legger grunnlaget for lønnsoppgjøret. Ifølge TBU hadde varehandelen en lønnsvekst på 3,6 prosent i fjor. Den gjennomsnittlige lønnsveksten var på 4 prosent. HK-leder Sture Arntzen tar tallet for varehandelen med en klype salt.

– For det første har vi nettopp ferdigforhandlet resultatet av garantilønnsordningen. Den bøter på dette. I tillegg inneholder statistikken fra TBU på Virke-området mange bedrifter i hotell- og restaurantområdet, noe som bidrar til å trekke lønnsgjennomsnittet ned. De endelig tallene for HK-området vil trolig ligge på samme nivå som gjennomsnittet i arbeidslivet, sier han til HK-Nytt.

Sikring av kjøpekraften

Arntzen peker på at lønnsøkningen som følge av garantilønnsordningen i år er lav.

– Årsaken til det er at vi hadde et godt oppgjør i fjor. Det er også slik det bør være, at vi får de høyeste tilleggene i hovedoppgjøret, og lave tillegg etter garantilønnsordningen, sier han.

Forbundslederen vil ikke si noe om hvilke konkrete økonomiske krav LO bør stille i forhandlingene utover det som ble vedtatt på LOs representantskapsmøte i dag. Her ble det blant annet vedtatt at mellomoppgjøret må innebære en fortsatt sikring av kjøpekraften. Fra 2011 til 2012 fikk norske arbeidstakere en gjennomsnittlig kjøpekraftsforbedring på 3,2 prosent.

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

19.02.2013
13:53
27.08.2015 20:00