KOM I HAVN MED BUTIKKOVERENSKOMSTEN: Handel og Kontor, med Christopher Beckham som forhandlingsleder, ble enige med NHO i forhandlingene om butikkoverenskomsten.

KOM I HAVN MED BUTIKKOVERENSKOMSTEN: Handel og Kontor, med Christopher Beckham som forhandlingsleder, ble enige med NHO i forhandlingene om butikkoverenskomsten.

Martin Guttormsen Slørdal

HK og NHO har forhandlet ferdig:

Lønna opp for butikkansatte

De med lengst fartstid får nesten fem kroner mer i timen.
24.05.2016
14:52
24.05.2016 15:11

martin.slordal@lomedia.no

– Det vi krevde i kroner og øre, fikk vi. Dette oppgjøret kommer til å slå godt an hos HK-medlemmene, mener en fornøyd Christopher Beckham, nestleder i Handel og Kontor.

Beckham var forhandlingsleder da HK og NHO i går kveld ble enige i tarifforhandlingene om butikkoverenskomsten. Denne tariffavtalen gjelder for ansatte i utsalgssteder knyttet til såkalte produksjonsbedrifter, som bakeriutsalg, blomsterbutikker og gullsmeder. Butikkansatte som går på lønnstrinn 3 til 5 får tre kroner mer i timen, mens de på trinn 6 får 4,90 kroner mer per time. De nye satsene gjelder fra 1. mai.

Streiken i 2014 var viktig

Lønnsøkningen bunner i garantiordningen som kom på plass etter at HK-medlemmene som er omfattet av denne avtalen streiket i 2014. Garantiordningen sikrer at minstelønnssatsene i butikkoverenskomsten over tid utvikler seg i takt med lønnsutviklingen ellers i varehandelen. Etter streiken ble minstelønnssatsene på overenskomsten hevet med 6,60 kroner per time.

Christopher Beckham sier at resultatet av årets forhandlinger favner de fleste HK-medlemmene som går på butikkoverenskomsten mellom HK og NHO.

– Nesten 80 prosent av HK-medlemmene på denne overenskomsten lønnes etter de trinnene som nå har økt, opplyser Beckham.

Skal utvikle butikkoverenskomsten

HK og NHO er også enige om å utvikle butikkoverenskomsten. Et partssammensatt utvalg skal se nærmere på denne avtalen fram mot neste hovedoppgjør i 2018.

– Butikkoverenskomsten skal bli mer moderne. Den skal tilpasses dagens og framtidas ansatte og bedrifter. Målet er at avtalen skal gi ei lønn å leve av, sier Beckham.

De fleste ansatte i varehandelen er omfattet av Virkes landsoverenskomst, hvor minstelønnssatsene er høyere. Nestlederen tror imidlertid ikke at gapet mellom Virkes landsoverenskomst og NHOs butikkoverenskomst har minket etter årets tariffoppgjør.

– Men lønnsutviklingen for de som går på butikkoverenskomsten har blitt bedre på grunn av streiken i 2014, sier Beckham.

Han legger til at det nå blir viktig for HK å skolere tillitsvalgte som går på butikkoverenskomsten slik at flere kan gjennomføre lokale forhandlinger på arbeidsplassene.

Nå er det opp til medlemmene å avgjøre om dette er godt nok. Uravstemningsfristen er satt til 16. juni.

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

24.05.2016
14:52
24.05.2016 15:11