TIL MEKLING: HK, med forhandlingsleder Bjørn Mietinen i spissen, brøt tirsdag forhandlingene med arbeidsgiverne i fagbevegelsen. Nå går oppgjøret til mekling. For to år siden endte det i streik. Arkivbilde.

TIL MEKLING: HK, med forhandlingsleder Bjørn Mietinen i spissen, brøt tirsdag forhandlingene med arbeidsgiverne i fagbevegelsen. Nå går oppgjøret til mekling. For to år siden endte det i streik. Arkivbilde.

Martin Guttormsen Slørdal

Brudd i forhandlingene mellom HK og AAF:

Fagbevegelsen avviser pensjonskrav fra egne ansatte

Handel og Kontor brøt tirsdag ettermiddag forhandlingene med Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening etter uenighet om pensjonsbestemmelser i tariffavtalen.
25.10.2016
15:49
25.10.2016 16:38

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Etter to dager ved forhandlingsbordet, var det ikke mulig å komme til enighet i årets tariffoppgjør for de ansatte i LO og forbundene. Tirsdag ettermiddag valgte HK å bryte forhandlingene, og oppgjøret går nå til mekling.

HK krever at de ansatte i fagbevegelsen skal få opptjening av tjenestepensjon fra første krone og for all inntekt. I dag får ikke alle pensjon for inntekt under 1G og for små stillinger og korte vikariater. HK krever også større innflytelse over endringer i tjenestepensjonene.

Ingen diskusjon

Ifølge forhandlingsleder i HK, Bjørn Mietinen, var ikke motparten engang villig til å diskutere pensjonsspørsmål.

– AAF påsto at de ikke hadde mandat til å innfri kravet. Jeg synes det er rart å komme til en forhandling uten et slikt mandat, sier Mietinen til HK-Nytt.

Han synes det er underlig at Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening ikke vil imøtekomme fagbevegelsens egne krav om pensjon.

– Det er uheldig at arbeiderbevegelsen ikke er villige til å diskutere hvordan ordninger de selv krever, kan innføres i eget hus, sier Mietinen.

Han opplyser om at partene ikke kom så langt som til å diskutere lønnskrav og andre krav i dette tariffoppgjøret.

– Vi har sett på rapporten fra statistikkutvalget. Tallene viser at våre medlemmer kommer dårligere ut enn andre ansatte i arbeiderbevegelsen, sier han.

Lønnskravene for å rette på dette vil bli en del av meklingen.

Opp til hver enkelt bedrift

– Det er selvsagt beklagelig at det er brudd i forhandlingene, sier Astrid Rødsand, direktør i Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening, i en pressemelding.

Hun sier at det tydelig er presisert i tariffavtalen at forhandlinger om tjenestepensjonsordninger skal føres i det enkelte foretak.

– AAF har derfor ikke mandat til å pålegge virksomhetene å gjøre endringer i eksisterende pensjonsordninger. Vi mener at ansattes rettigheter er tilstrekkelig ivaretatt gjennom de formuleringene som ligger i dagens tariffavtale, sier Rødsand.

Formuleringen

AAF og HK har siden 2008 hatt følgende bestemmelse om pensjon i tariffavtalen: «Ved etablering av obligatorisk tjenestepensjon skal foretaket tilstrebe god og forutsigbar pensjonsordning for de ansatte. Forhandlingene om tjenestepensjon skal føres i den enkelte foretak og skal forankres i en skriftlig avtale mellom partene. I de foretak som har etablert pensjonsordning for de ansatte, skal ikke disse kunne forringes uten at det er enighet mellom de lokale parter».

Dette er ikke godt nok, mener HK:

– Det er forbedringspotensial i det som står i tariffavtalen i dag, sier Bjørn Mietinen.

Endte i streik

Forrige hovedtariffoppgjør mellom disse to partene endte i en tolv dager lang streik i 2014. Hovedkravet var å få innsyn i samtlige ansattes lønn, ikke bare for ansatte som lønnes etter tariffavtalen mellom HK og AAF. Det nektet arbeidsgiverne. Etter tolv dager i streik innfridde AAF innsynskravet, og partene ble enige om et nytt mandat for statistikkutvalget.

Under fjorårets mellomoppgjør var det også noen skjær i sjøen angående lønnsinnsyn. HK stevnet arbeidsgiverforeningen for Arbeidsretten, men partene inngikk et midlertidig forlik, og forhandlingene kunne starte. De ble til slutt enige:

Enige om økt lønn, uenige om å rette opp lønnsforskjeller

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

25.10.2016
15:49
25.10.2016 16:38