PRØVETID: Nyansatte arbeidstakere har vanligvis seks måneders prøvetid før de blir fast ansatt.

PRØVETID: Nyansatte arbeidstakere har vanligvis seks måneders prøvetid før de blir fast ansatt.

Martin Guttormsen Slørdal

Dette bør du vite om prøvetid

Hvorfor har vi prøvetid? Hva er det viktig å tenke på i prøve­tiden? Og hvilke krav kan du stille til arbeidsgiveren din?
30.09.2020
22:19
30.09.2020 22:19

ylva.seiff.berge@lomedia.no

Har du nettopp begynt i ny jobb? Ny stilling innebærer som oftest en flere måneder lang prøvetid. Men hvorfor har man egentlig prøvetid? Her er en oversikt over hvilke rettigheter du har og hva du må tenke på når du har prøvetid.

Skriftlig avtale om prøvetid

Når du begynner i ny jobb, gjelder prøvetiden ofte i flere måneder før du får fast jobb. Når du starter skal det gjøres en skriftlig avtale mellom deg og arbeidsgiveren din om hvor lenge prøvetiden skal vare. Normalt sett varer den ikke lenger enn seks måneder, med noen unntak.

Les også: Pass opp for streikebryteri, advarer HK-lederen sine medlemmer

– Hensikten med prøvetid er at arbeidsgiver skal kunne vurdere arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet og pålitelighet, og at arbeidsgiver skal kunne si opp arbeidstaker dersom disse forholdene ikke er tilfredsstillende, skriver Medina Mahic, juridisk rådgiver i HK til HK-Nytt.

Går begge veier

Selv om prøvetiden er tiden der arbeidsgiver kan se hvordan den nyansatte fungerer i stillingen, gjelder det også andre veien. Det er viktig at du som arbeidstaker finner ut om stillingen passer for deg. Gjør den ikke det, kan du si opp jobben med bare 14 dagers oppsigelsestid. Når prøvetiden er over, vil du normalt ha tre måneders oppsigelsestid, med mindre noe annet er oppgitt i kontrakten din.

Oppsigelse i prøvetiden

Selv om det er enklere å si opp en ansatt i prøvetiden, kan arbeidsgiver fortsatt ikke si opp arbeidstaker uten en god grunn. En god grunn kan være at du ikke møter opp på jobb når du skal, ikke følger rutinene, ikke er faglig dyktig eller ikke oppfyller andre kritiske krav til stillingen. Men:

– Det finnes eksempler på at oppsigelser har blitt kjent usaklig, fordi arbeidsgiveren ikke har sørget for riktig tilrettelegging, skriver Mahic.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

I vurderingen om en oppsigelse i prøvetiden er saklig, skal arbeidsgiver ta hensyn til at det kan ta tid for nye arbeidstakere å komme inn i stillingen og rutinene på arbeidsplassen. Det er også viktig å være klar over at du har krav på god opplæring i prøvetiden.

Krav om opplæring

– Arbeidsgiver har en plikt til å gi arbeidstaker tilstrekkelig opplæring, samt klare instruksjoner og tilbakemeldinger underveis i prøvetiden. Hvis du som arbeidstaker føler at du ikke har fått tilstrekkelig opplæring og veiledning i prøvetiden, er det viktig at du tar dette opp med din nærmeste leder snarest, skriver Mahic.

Hun peker på at det kan være greit å ha skriftlig dokumentasjon på at du har tatt opp dine opplæringsbehov med din leder og tilbakemeldingen du har fått på det, i tilfelle det skulle bli en konflikt senere.

Permittert i prøvetiden

Under koronapandemien har mange blitt permittert helt eller delvis. Men om man har blitt permittert, påvirker ikke dette prøvetiden, påpeker Mahic.

– I arbeidsmiljøloven står det at det ikke er adgang til å forlenge prøvetiden dersom fraværet er «forårsaket av arbeidsgiver». Ettersom det er arbeidsgiver som forårsaker fraværet ved å permittere den ansatte, blir prøvetiden ikke forlenget ved permitteringsfravær, skriver hun.

Hvis det derimot er arbeidstaker som er borte i prøvetiden på grunn av lovfestet permisjon, ferie eller sykdom, har arbeidsgiver rett til å forlenge prøvetiden.

Nedbemanning

Hvis man jobber i en bedrift hvor det har vært nedbemanning og man får annet passende arbeid, kan det ikke settes ny prøvetid. Det samme gjelder hvis man har jobbet i en midlertidig stilling med prøvetid og får fast stilling. Da kan ikke arbeidstaker kreve ny prøvetid. Da du allerede har bevist at du passer for stillingen.

Prøvetid:

• Avtale om prøvetid må være skriftlig i arbeidskontrakten

• Man kan maksimalt ha prøvetid i seks måneder

• Oppsigelsestiden under prøvetiden er 14 dager

• Arbeidsgiver må ha saklig grunnlag for oppsigelse også i prøvetiden

• Du har krav på god opplæring

• Er man permittert under prøvetiden kan ikke prøvetiden for­lenges

Kilde: Arbeidsmiljøloven

30.09.2020
22:19
30.09.2020 22:19

Prøvetid:

• Avtale om prøvetid må være skriftlig i arbeidskontrakten

• Man kan maksimalt ha prøvetid i seks måneder

• Oppsigelsestiden under prøvetiden er 14 dager

• Arbeidsgiver må ha saklig grunnlag for oppsigelse også i prøvetiden

• Du har krav på god opplæring

• Er man permittert under prøvetiden kan ikke prøvetiden for­lenges

Kilde: Arbeidsmiljøloven