FÅR BESØK: Butikken til Søstrene Grene i Sarpsborg får nå besøk av den danske konsernledelsen etter at det lave lønnsnivået til de ansatte ble kjent.

FÅR BESØK: Butikken til Søstrene Grene i Sarpsborg får nå besøk av den danske konsernledelsen etter at det lave lønnsnivået til de ansatte ble kjent.

Martin Guttormsen Slørdal

Dansk Grene-sjef tar affære mot lav lønn i Norge

– Uakseptabelt lønnsnivå, sier Søstrene Grene-sjef. I morgen tar han turen fra Danmark til Sarpsborg for å rydde opp.
01.07.2015
13:47
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Etter at HK-Nytt i går kunne bringe nyheten om at ekstrahjelpene i Søstrene Grenes butikk i Sarpsborg tjener 65 kroner i timen, har konsernledelsen i Danmark reagert sterkt. Leder for butikkjedens internasjonale drift, Mogens Link Schmidt, sier til HK-Nytt at et slikt lønnsnivå ikke rimer med butikkjedens verdigrunnlag og at de finner det helt uakseptabelt.

– LOs sommerpatrulje har avdekket en feil som vi ikke har funnet. Det er vi glade for, og nå må det ryddes opp, sier Schmidt.

Han sier at ledelsen i Danmark tar sterk avstand fra at ansatte i butikken i Sarpsborg tjener 65 kroner i timen. Til sammenligning vil en ekstrahjelp som følger tariffavtalens minstelønnssats i bransjen tjene 153 kroner i timen.

Støtter de ansatte

I morgen kommer Mogens Link Schmidt til Østfoldbyen for å treffe de ansatte i Søstrene Grene, samt ha møte med den lokale LO-lederen Thor Erik Forsberg og representanter fra Handel og Kontor.

– De ansatte har gjort riktig i å stå fram med denne saken. Jeg er takknemlig for at de har sagt ifra og vi støtter dem hundre prosent, sier Schmidt til HK-Nytt.

Han ønsker å bidra til at de får en langt bedre lønn fra nå av.

Svært ulike lønninger

Det finnes ikke en felles lønnspolitikk i Søstrene Grene, heller ikke blant de 32 butikkene i Norge. Det er ifølge Schmidt den enkelte lokale butikkeier (franchisetaker) som setter opp lønnsbudsjettene. Nå vil han og den øvrige konsernledelsen vurdere om de skal legge noen føringer om lønnsnivå i sine franchisekontrakter.

– Når jeg nå reiser til Norge er det også for å komme i dialog med fagbevegelsen om lønnsnivåene i bransjen. Vi på hovedkontoret har en holdning om hva som er akseptabel lønn, men vi har så langt ikke hatt det nedfelt i våre kontrakter. Nå skal vi imidlertid drøfte om vi skal pålegge lokale butikkeiere å følge det enkelte lands tarifflønn, sier han.

Schmidt sier at de først må skaffe seg informasjon om lønnsnivåene i de sju landene kjeden har butikker i tillegg til i Danmark.

– Jeg ser fram til å få vite mer om dette, også om hva en tariffavtale vil innebære økonomisk, sier han.

Mange har det på stell

Mogens Link Schmidt forteller at konsernledelsen i Danmark i går tok kontakt med alle sine franchisetakere i Norge og presiserte at lønns- og arbeidsforhold bør være i orden i tilfelle også de får besøk av sommerpatruljen.

– Tilbakemeldingene vi har fått er at butikkenes ansatte ligger tett på tarifflønna, sier han.

– Er butikken i Sarpsborg et særtilfelle når det gjelder lønn?

– Det ser slik ut, uten at jeg kan garantere det. Nå har sommerpatruljen avdekket én feil, og jeg kan ikke utelukke at det finnes en til. Men det er dette vi nå skal rydde opp i, sier han.

Eier reagerte

Da saken ble kjent i HK-Nytt i går, reagerte også medeier Mikkel Grene kraftig på lønna til de ansatte i Sarpsborg. På HK-Nytts Facebookside la han ut en melding der han presiserer at de tar forholdet i Sarpsborg meget seriøst.

– Veldig mange av våre medarbeidere har vært ansatt i en årrekke, og det betyr veldig mye for oss at de trives. Derfor gjør det vondt å lese om dette, og vi kommer til å følge opp overfor vår lokale franchisetaker i Sarpsborg og be dem rette opp med det samme, skriver Mikkel Grene.

Han understreker at det er de lokale butikkeierne som har ansvar for lønn og personalpolitikk, men at de fra konsernets side har gjort det meget klart at alle ansatte skal ha gode vilkår.

Søstrene Grene

Danskeid kjedebutikk etablert i 1973.

Har 41 butikker i Danmark, 32 i Norge.

De har også butikker i Nederland (1), Japan (1), Frankrike (2), Island (3), Sverige (3) og Spania (4).

Har franchisemodell for driften, noe som vil si at lokale kjøpmenn eier og driver butikkene med Søstrene Grenes konsept.

01.07.2015
13:47
27.08.2015 20:00

Søstrene Grene

Danskeid kjedebutikk etablert i 1973.

Har 41 butikker i Danmark, 32 i Norge.

De har også butikker i Nederland (1), Japan (1), Frankrike (2), Island (3), Sverige (3) og Spania (4).

Har franchisemodell for driften, noe som vil si at lokale kjøpmenn eier og driver butikkene med Søstrene Grenes konsept.

Mest lest