IKKE LØNNSSOMT: Ansatte bør få månedslønn, og ikke timelønn, mener HK.

IKKE LØNNSSOMT: Ansatte bør få månedslønn, og ikke timelønn, mener HK.

Eirik Dahl Viggen

Ansatte taper på timelønn

Det er månedslønn som er regelen i varehandelen, men mange får betalt time for time.
25.01.2016
13:41
25.01.2016 13:41

lene.svenning@lomedia.no

Får du betalt for de timene du jobber, eller får du en fast månedslønn? Tariffavtalene som gjelder i varehandelen slår fast at butikkansatte skal ha månedslønn. Det betyr at du får den samme lønna hver måned.

– Arbeidstakerne taper på timelønn fordi de ikke får betalt for bevegelige helligdager. Dessuten er lønna mindre forutsigbar med timelønn, fordi noen måneder er kortere enn andre, sier Erling Hagen, faglig sekretær i Handel og Kontor.

Ifølge Hagen betaler likevel mange arbeidsgivere timelønn, selv om det er brudd på tariffavtalen.

Det har han liten forståelse for.

– Månedslønn er både lettvint og oversiktlig for bedriftene, sier Hagen.

Gjelder også deltidsansatte

Det er enkelt å regne ut månedslønna, hevder Erling Hagen.

– I arbeidskontrakten står det hvor mange timer du skal jobbe i uka. Månedslønna får du ved å gange dette antallet med 4,33, forklarer han.

Men hva med de som jobber deltid, og tar på seg ekstravakter?

– Regelen om månedslønn gjelder uansett hvilken stillingsbrøk du har. Deltidsansatte skal ha månedslønn for det arbeidet som står i arbeidskontrakten, og så legges merarbeidet til, sier han.

Det samme gjelder tillegg for kvelder og helger.

Protesterte mot timebetaling

Sif Larsen jobber og er tillitsvalgt på Cubus på Hønefoss. På hennes arbeidsplass får alle månedslønn. Ifølge Larsen ville imidlertid ledelsen i Cubus forandre på dette i 2013. Alle nyansatte som jobbet mindre enn 80 prosent stilling skulle få timelønn, var planen. De skulle imidlertid få betalt for bevegelige helligdager. Larsen protesterte likevel.

– Fordi månedene har ulik lengde, blir lønna ikke den samme. Det er uforutsigbart. Dessuten slår tariffavtalen fast at alle skal ha månedslønn, sier Larsen til HK-Nytt.

Enden på visa var at alle ansatte på Cubus i Hønefoss fikk månedslønn, både nye og gamle, heltidsansatte og deltidsansatte.

Ulike historier

Sif Larsen er også konserntillitsvalgt i Cubus. Ifølge samarbeidsavtalen mellom HK og Cubus har imidlertid Larsen ikke rett til å forhandle på vegne av alle de ansatte i Cubus. Hun kan bare oppfordre de lokale tillitsvalgte til å kreve månedslønn for sine medlemmer.

– Det er ikke noe vanskelig å få til. Det står i tariffavtalen at vi skal ha månedslønn, sier Larsen i HK-Nytt.

Hilde Elin Sæther, tillitsvalgt på Cubus på kjøpesenteret Oasen i Bergen, forteller at det på hennes arbeidsplass bare er de som har jobbet i butikken i mange år som har månedslønn. Fire av de ansatte har timebetaling. Det står i motsetning til det Kathrine Flydal, HR-sjef i Cubus sier. Ifølge henne får alle ansatte i Cubus månedslønn. Om ledelsen ønsket å innføre timelønn for deltidsansatte for to år siden, vil hun ikke si noe om.

Tariffavtalen mellom HK og Virke gjelder bare på 82 av Cubus sine 200 butikker. De samme vilkårene gjelder overalt, hevder Flydal.

HK hjelper deg

Hva skal du gjøre dersom du får timebetalt og ikke en fast månedslønn slik tariffavtalen sier?

– Ta kontakt med den tillitsvalgte på arbeidsplassen, eller med et av Handel og Kontors regionkontor, råder Erling Hagen i forbundet.

25.01.2016
13:41
25.01.2016 13:41