HK-Nytts Coop-slakt

Lederartikkelen i forrige nummer av HK-Nytt får kraftig kritikk i dette leserinnlegget, skrevet av Jan Petter Johannessen, hovedverneombud i Coop Nord:
19.06.2013
11:33
14.12.2013 12:36

«I lederen i HK Nytt nr. 5, kommer redaktøren Eva Ler Nilsen med en kraftsalve rettet mot Coop, en artikkel som følges opp av LO-Aktuelt. Jeg reagerer sterkt på denne lederartikkelen, da den sauser sammen en del sannheter og usannheter i en retorikk som blir helt feil.

Redaktøren avslører dårlig kunnskap om kooperasjonen og dens oppbygging. Hun blander lønnsoppgjøret for varehandelen med Coop Norge som ingen ting har med lønnsoppgjøret for samvirkelagene å gjøre. Det hele blir et makkverk av feilinformasjon som hun forsyner leserne med. Handel og Kontor burde ha kunnskap om dette fordi det er de som forhandler tariffavtalene både for Coop Norge og samvirkelagene (butikkene). Så hvis redaktøren mangler kunnskap kunne hun fått det der. Videre trekker hun inn Coop Norges forhandlinger med Petter Northug midt i meklingen av lønnsoppgjøret med samvirkelagene. Og at Coop Norge skulle ha underbetalt ansatte som bygger Coop sitt nye lager på Gardermoen. Det siste er en grov feil påstand, da Coop ikke har ansatte i byggebransjen. De har bestilt bygget av et entreprenørfirma, som står for utbyggingen, og Coop kan ikke være ansvarlig hvis noen underentreprenører har underbetalt noen ansatte. Går ut fra at Coop Norge tar dette opp med byggherren.

Jeg føler det er behov for å opplyse redaktøren av HK-Nytt hva forbrukerkooperasjonen er, og hvordan den er oppbygd. Samvirkelagene over hele landet er frittstående samvirkebedrifter, hvor medlemmene er eiere. Derfor utrykket “Litt ditt”. Det er samvirkelagene som driver butikkene, og er part i lønnsoppgjøret med de butikkansatte, som var til mekling i mai. Coop Norge er grossist og vareforsyner til samvirkelagene. Og det er Coop Norge som har inngått samarbeidsavtale med Northug, ikke samvirkelagene. Samvirkelagene har nok med sine egne lønnskostnader, og er definitivt ikke interessert i å betale lønn til Northug.

Vil også føye til at kooperasjonen (samvirkeforetakene) ble startet her i landet av arbeiderklassen og småbønder på slutten av 1800-tallet. Grunnen til stiftelsen av samvirkelag var de private kjøpmennenes dårlige behandling a v arbeiderklassen og fattigfolk. Det var de samme som stiftet Landsorganisasjonen og Ap. Det var samvirkelagene som grunnla Norges Kooperative Landsforening NKL, i 1906,(nå Coop Norge), og skulle være grossist/vareforsyner til samvirkelagene.

LO og arbeiderbevegelsen har vært med hele tiden som tillitsvalgte i styrene i samvirkelagene. Og uten den støtten har ikke samvirkelagene hatt den vekst og fremgang som de fikk i Norge både før og etter krigen.

Samvirkelagene var tidlig ute og forhandlet landsomfattende tariffavtale for ansatte med Handel og Kontor. Det var organisasjonsplikt for alle ansatte helt til slutten av 1990-tallet, da ble den opphevet. De Coop-ansatte har derfor vært en viktig faktor for at HK har hatt den posisjonen den har hatt og har. Det er derfor trist å registrere den dårlige kunnskapen som redaktøren legger for dagen, håper at det ikke gjelder resten av staben i HK-Nytt.

Selv har jeg arbeidet i Coop i 45 år, og vært medlem av HK like lenge. Og jeg har i 35 år hatt diverse tillitsverv i eget lag, og har også hatt tillitsverv i HK. Jeg er stolt over å jobbe i en samvirkebedrift, og gitt mitt bidrag både i arbeid og som tillitsvalgt, og mange ganger litt ekstra med en god tanke på at dette går til felleskapet, det er «Litt mitt».

I lederartikkelen står det at privat varehandel betaler bedre enn Coop. Og det henvises til dagligvarebransjen, blant annet Kiwi. Coop selger hovedsakelig dagligvarer, cirka 90 prosent av omsetningen. I privat dagligvarehandel er det svært få som har tariffavtale, og de som har tariffavtale betaler ikke mer enn minstelønnssatsene, som det henvises til i lederen. Hvordan kan redaktøren komme med en slik påstand? Og en tariffavtale handler ikke bare om lønn, men mange andre goder, blant annet arbeidstid med mere.

Statistikken som er fremlagt som viser at gjennomsnittslønna er høyere enn for Coop-ansatte gjelder for det meste faghandelsbutikker, hvor det investeres i kompetanse og varekunnskap av ansatte som avlønnes. I tillegg er det bonuser og provisjoner som kommer inn på lønningene. I Coop har det ikke vært vanlig med prestasjonslønn. Dette mener jeg er en del av forklaringen på at lønnen i statistikken for privat handel er høyere enn hos Coop-ansatte. Det kan jo i den sammenheng nevnes at Coop har hatt gode tjenestepensjoner i de fleste samvirkelag, lenge før det ble pliktig. Og det var det ikke så mange private som hadde.

Til slutt tar redaktøren i HK-Nytt for seg at Coop vant førsteprisen for beste omdømme, gjort av meningsmålingsinstituttet Ipsos MMI, og hun regner ikke med at det vil skje igjen.

Vi Coop-ansatte er stolte av at vi vant prisen, og vi har over mange år ligget høyt på denne meningsmålingen. Vi har tidligere hatt både hatt 2.-, 3.- og 4.-plasser. Og det er vel ikke så oppsiktsvekkende at vi vant prisen i fjor. Grunnen til det er vel kooperasjonens egenart. Vi deler ut kjøpeutbytte. De ansattes fantastiske innsats (følelsen av «litt mitt»), de enkelte samvirkelags støtte til idrettslag og kultur, og andre lokale aktiviteter. Være miljøbevisst. Ja, listen er lang.

Jeg forstår det slik at redaktøren av HK-Nytt vil gjøre sitt for at omdømmet skal svekkes, men det synes jeg hun skal gjøre på en mer saklig måte enn det hun gjorde i sin lederartikkel. Vi må som medlemmer i HK kunne stole på at vårt medlemsblad kommer med korrekt informasjon. Vi er ikke interessert i billig løssalgspressejournalistikk. Hvis det blir mer av dette, kommer i alle fall jeg til å melde meg ut.»

Jan Petter Johannessen, hovedverneombud i Coop Nord

19.06.2013
11:33
14.12.2013 12:36