De nye modellene for tjenestepensjon?

Hvis regjeringen og stortinget følger anbefalingene fra Banklovkommisjonen blir dette de nye typene tjenestepensjon som bedriftene kan velge mellom fra 2014:
15.02.2013
14:22
14.12.2013 12:35

1. Hybrid standardmodell Ligner en del på dagens ytelsespensjon, og sies å være den beste modellen for ny pensjonsordning. En av grunnene til det er at bedriften forplikter seg til å øke pensjonsavkastningen i tråd med lønnsveksten. Maksimalt innbetalingsbeløp er langt høyere enn i nåværende innskuddsordning. Om du dør, går pensjonsbeholdningen riktignok til de andre i pensjonsordningen og ikke til arvinger. Varighet: Som regel livsvarige ordninger, men en kan velge at utbetalingene varer i minst 15 år eller til fylte 80 år. 2. Hybrid grunnmodell Er ganske lik standardmodellen, men her reguleres ikke innbetalinger med lønnsvekst. Til forskjell fra innskuddspensjoner skal pensjonsavkastningene i alle år være minst null (du kan ikke tape på det). Hva du får i pensjon avgjøres av størrelsen på innskuddene og avkastningen utover nullgarantien. Også her er maksimalbeløpet høyere enn i dagens innskuddsordning, og ved dødsfall går pengene til ordningen og ikke til arvinger. Varighet: Som hybrid standardmodell 3. Innskuddsmodell Her betales det inn prosenter av den ansattes lønn. Loven krever minimum 2 prosent, men det kan betales inn mer og nye innskuddsgrenser vil bli fastlagt i en forskrift til loven. Her bærer den ansatte all risiko for avkastning på pensjonsinnbetalingene, mens bedriftene har forutsigbare kostnader. Den enkelte kan tape eller tjene på det som skjer i finansmarkedene. Om du dør, går imidlertid pensjonsbeholdningen til arvingene. Varighet: Som hybrid standardmodell

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

15.02.2013
14:22
14.12.2013 12:35