Boikotter Ryanair

HKs fagforening for luftfart og reiseliv har vedtatt å boikotte Ryanair. De håper det vil føre til at flyselskapet lar sine ansatte organisere seg og inngå tariffavtale.
29.09.2010
10:50
16.12.2013 14:11

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Fagforeningen for luftfart og reiseliv (FLR) organiserer de ansatte i luftfartsbransjen. Styret i foreningen er nå lei av å vente på at ledelsen i Ryanair skal endre holdning til fagorganisering og tariffavtaler. De mener det er på høy tid å ta sterkere midler i bruk. Styret har derfor lagt ned et forbud mot at egne tillitsvalgte bruker flyselskapet når de er i tjeneste. FLR oppfordrer også alle andre LO-medlemmer om ikke å benytte Ryanair.

Sosial dumping

– At ansatte i Ryanair har betydelig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn ansatte i andre flyselskaper har vært kjent lenge. Selskapet vil heller ikke forholde seg til fagforeninger. Retten til å organisere seg er en grunnleggende menneskerettighet. FLRs styre mener det vil være svært uheldig om tillitsvalgte på oppdrag for oss benyttet seg av tjenestene til et selskap som åpenlyst motarbeider sine medarbeideres rett til å etablere tariffavtale og som driver sosial dumping, skriver FLR-leder Trond Smøraas i en pressemelding.

Kampanje mot Ryanair

FLR er, som landsomfattende avdeling i HK, medlem av Den internasjonale transportføderasjonen ITF. De har en pågående kampanje som heter ”Ryanair Be Fair”, som går ut på å presse Ryanair til å anerkjenne de ansattes rett til å organisere seg og inngå tariffavtale.

Tidligere har YS-forbundene Parat og Finansforbundet vedtatt at de boikotter flyselskapet.

29.09.2010
10:50
16.12.2013 14:11