HK-Nytt Forsiden - http://www.hk-nytt.no Feb 20 2019 7:39:51 Feb 20 2019 7:39:51 1 LO krever økt kjøpekraft og likelønn LOs fremste tillitsvalgte er samstemte i kravet om økt reallønn, og mange grupper er misfornøyd med lønnsutviklingen. http://www.hk-nytt.no/652277.html http://www.hk-nytt.no Feb 19 2019 14:35:00 KrF garanterer at det ikke blir større eller flere søndagsåpne butikker Med Kristelig Folkeparti i regjering blir det ikke endringer i loven som regulerer søndagshandel. http://www.hk-nytt.no/651954.html http://www.hk-nytt.no Feb 18 2019 14:27:46 Stor støtte til streikende ved Troms Kjøkken: - Kun en tariffavtale vil ende denne streiken, sier HK-lederen Om lag 60 mennesker og åtte fagforeningsfaner markerte fredag formiddag støtte til de fire HK-organiserte som streiker for en tariffavtale ved Troms Kjøkken. De har streiket siden 4. februar. http://www.hk-nytt.no/651610.html http://www.hk-nytt.no Feb 15 2019 15:18:00 - Folk på arbeidstrening tar timer fra deltidsansatte som vil jobbe mer Hovedtillitsvalgt Gro-Irene Hobber Hansen i Kappahl vil inngå avtale med ledelsen om å regulere bruken av Nav-kandidater. http://www.hk-nytt.no/651299.html http://www.hk-nytt.no Feb 14 2019 10:00:25 Postkom valgte Fagforbundet, ikke HK Postkom har nå bare én kandidat i sikte. Styret ønsker å slå forbundet sammen med Fagforbundet. http://www.hk-nytt.no/651147.html http://www.hk-nytt.no Feb 13 2019 13:01:00 Kontormedarbeider i fagforening ble sagt opp. Nå er oppsigelsen kjent ugyldig i retten Gjøvik tingrett mener oppsigelsesprosessen Oppland Transportarbeiderforening førte mot kontormedarbeideren Sylwi Swensen var uforsvarlig og preget av inhabilitet. http://www.hk-nytt.no/650861.html http://www.hk-nytt.no Feb 12 2019 12:38:00 HK tråler arbeidsplassene på jakt etter flere medlemmer Handel og Kontor farter land og strand for å få flere medlemmer der forbundet allerede har tariffavtaler. http://www.hk-nytt.no/650178.html http://www.hk-nytt.no Feb 8 2019 13:43:34 Vanja og Gro mistet jobben da butikkjeden gikk konkurs AS Norge går godt, men samtidig er antall konkurser rekordmange. Vanja Hansen og Gro Iren Storjordet er to av mange som har mistet jobben i varehandelen. http://www.hk-nytt.no/649895.html http://www.hk-nytt.no Feb 7 2019 11:33:13 Knut og Heidi streiker for minstelønn og ordna arbeidsforhold - Vi tar kampen for tariffavtale, om den så blir langvarig, sier de. http://www.hk-nytt.no/649128.html http://www.hk-nytt.no Feb 4 2019 13:40:32 HK får opprette tariffavtale i Kolonial Handel og Kontor har rett til å opprette tariffavtale i nettbutikken Kolonial. Det har LOs organisasjonskomité bestemt. Men Norsk Transportarbeiderforbund vil anke avgjørelsen. http://www.hk-nytt.no/648680.html http://www.hk-nytt.no Feb 1 2019 15:52:51 Postkom takker nei til å gå inn i Fellesforbundet. Nå står to alternativer igjen Postkom takker nei til å bli en del av Fellesforbundet. Forbundsstyret i Postkom besluttet onsdag å forhandle videre med de to andre forbundene som er aktuelle, Fagforbundet og Handel og Kontor. http://www.hk-nytt.no/648354.html http://www.hk-nytt.no Jan 30 2019 15:29:00 Samfo vurderer å slå seg sammen med NHO eller Virke Arbeidsgiverorganisasjonen Samfo vurderer å gå inn i NHO eller Virke. Det kan få følger for de ansattes vilkår. http://www.hk-nytt.no/647383.html http://www.hk-nytt.no Jan 29 2019 17:18:27 HK ønsker Postkom velkommen Et enstemmig HK-representantskap sier ja til en sammenslåing med Postkom. Hvis Postkom vil, da. http://www.hk-nytt.no/647200.html http://www.hk-nytt.no Jan 24 2019 16:03:21 HK-leder Sundnes: Nye åpningstider på Vinmonopolet må forhandles Regjeringen ønsker at polet skal holde åpent en time lenger på lørdager. Trine Lise Sundnes minner om at det må forhandles med de ansatte og at det kan koste. http://www.hk-nytt.no/647121.html http://www.hk-nytt.no Jan 24 2019 09:36:44 Regjeringen vil utrede taxfree-ordning Regjeringen vil utrede en ordning hvor Vinmonopolet kan delta i en anbudskonkurranse om å drifte taxfreesalget på flyplassene. http://www.hk-nytt.no/646616.html http://www.hk-nytt.no Jan 23 2019 12:48:31 Ansatt i Oppland transportarbeiderforening ble sagt opp. Nå går hun til retten for å få stillingen tilbake Etter 18-19 år som ansatt ble Sylwi Margareth Swensen oppsagt av Oppland transportarbeiderforening. Nå skal Gjøvik tingrett avgjøre om det var en usaklig oppsigelse eller ikke. http://www.hk-nytt.no/645863.html http://www.hk-nytt.no Jan 17 2019 13:29:00 HK lanserer Ingunn Gjerstad til vervet som leder av LO i Oslo HK Oslo/Akershus ønsker Ingunn Gjerstad som ny leder av LOs lokalorganisasjon i Oslo. http://www.hk-nytt.no/644062.html http://www.hk-nytt.no Jan 9 2019 14:33:06 Dette prosjektet har gitt LO over 3.300 medlemmer. 100 nye tariffavtaler er signert Samarbeidet på tvers av fem forbund i servicesektoren har vært en suksess. HK har stått for den største medlemsveksten. http://www.hk-nytt.no/643139.html http://www.hk-nytt.no Jan 4 2019 10:44:04 Svart renhold kan gi deg 50.000 kroner i bot Privatpersoner eller bedrifter som bruker ulovlig vaskehjelp risikerer å få en større bot enn tidligere av Oslo-politiet. Flere andre politidistrikter ser ut til å komme etter. http://www.hk-nytt.no/642789.html http://www.hk-nytt.no Jan 2 2019 10:50:00 Sjefen kan ikke kreve at du teller varer 1. nyttårsdag Det må være en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt for at du kan stille til varetelling på årets første dag. http://www.hk-nytt.no/641029.html http://www.hk-nytt.no Dec 19 2018 15:28:58 HK kan få 17.600 nye medlemmer over natta Postkom vil slå seg sammen med et annet LO-forbund. Handel og Kontor er en av tre kandidater. Her er de hjertelig velkommen. http://www.hk-nytt.no/640804.html http://www.hk-nytt.no Dec 18 2018 15:14:30 Den nye IA-avtalen kan gi færre egenmeldingsdager for de ansatte LO frykter mange ansatte kan få færre dager med egenmelding fra 2019. http://www.hk-nytt.no/640839.html http://www.hk-nytt.no Dec 18 2018 12:07:00 Sandra er Norges beste butikkslakter Da medaljene ble delt ut under årets yrkes-NM, sto et HK-medlem øverst på pallen. http://www.hk-nytt.no/640633.html http://www.hk-nytt.no Dec 17 2018 15:53:22